0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Thiết kế thi công dự án

Thiết kế, thi công dự án về môi trường
  • Trạm xử lí nước thải

   Trạm xử lí nước thải

  • Trạm xử lí nước cấp

   Trạm xử lí nước cấp

  • Hệ thống xử lí khí thải

   Hệ thống xử lí khí thải


Thiết kế thi công dự án

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCSXỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCS

  XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCS

  Liên hệ

 • XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤTXỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT

  XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰAXỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰA

  XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰA

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤYXỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤY

  XỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤY

  Liên hệ

 • THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢITHI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

  THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

  Liên hệ

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤPHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

  Liên hệ

 • LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢILẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC …

  Liên hệ

 • VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢIVẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Liên hệ

 • CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢICẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Liên hệ

 • Trạm xử lý nước thải công nghiệpTrạm xử lý nước thải công nghiệp

  Trạm xử lý nước thải công nghiệp

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.