0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Thiết kế thi công dự án

Thiết kế, thi công dự án về môi trường
  • Bãi chôn lấp rác thải

   Bãi chôn lấp rác thải

  • Nhà máy xử lí chất thải công nghiệp và nguy hại

   Nhà máy xử lí chất thải công nghiệp và nguy hại

  • Trạm xử lí nước thải

   Trạm xử lí nước thải

  • Trạm xử lí nước cấp

   Trạm xử lí nước cấp

  • Hệ thống xử lí khí thải

   Hệ thống xử lí khí thải

  • Xử lí ô nhiễm tồn lưu hóa chất thuốc BVTV

   Xử lí ô nhiễm tồn lưu hóa chất thuốc BVTV

  • Dự án tư vấn quốc tế


Thiết kế thi công dự án

 • Trạm xử lý nước thải công nghiệpTrạm xử lý nước thải công nghiệp

  Trạm xử lý nước thải công nghiệp

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.